JFIFddDucky(!Adobed f N     $$''$$53335;;;;;;;;;;  %% ## ((%%((22022;;;;;;;;;;Qd" !4E01%A"# !1AQa"2qB3s40Rr#$dbD! Qa0Aq!1AQaq 0 5QF,?FD@fl@R3:5] g]ob MU5e7-׊/KfSnrZE zM7^|_GWi+lr]nX6nZ5əEo!v K9:ΚP^{@z= I:, ZGbBg!#2f_dΏMH.dΙHhLGڢOAR"KKF27ҋirw?r][}qoվV][۫{un~"r(xfPSh[w;#F< "U78͘cTnK$k$bu q~W 66Qgn)*nXb$&|RN\iV .I;3fz|F\`"m.۞>"m.۞=}s]JLg 1=8HCh]fSbR+28l[.j#{("[7w]iDތyd|T >kJ1(jqR1VԌ}}$P1nXSJ[UfOSʛ!5ܐ_?Q]̠tCQly7n@Kѵ1x+©B|SfiIaRZK]f-&劦;xu74*POd9c"5ɱ)#6p}3dӟKNވ zY(Wuڴ~KafX%v=e-̥Wr+dp\^3qcߋcmhfqs2RWɹ V':g$]PNX=z#)SCؾ]d{vUqRTڼp bwm2{x6Q艱9~ i5tj?̸kۺe?h;=ܜeXCv tt'NϾ4zN:SKiRqoL'*8F6Ȧ< z)9L3diU])nJ|p@AO!01"M5 'l/ZN8GWt ɗg~2?IRi$UYc]t^!39!"XiTȗkėupfL>r׼!M0O_v:Je0.͛6\ m*8۱?u:'1!+^nǴC\hjOGej@\&08N%DDj=i&e3.YwjF*q`p>.}RfTs߉pG.#={GrF?G91IG6<+Hq9,'=js'$kX@t\AMqBs؇n@Gn dOwrdT?UIƲ:''_|pkOD1]gv-Uո zxОOFaV%so%cP|ay__U?.@ 0ǗDppӆlDU9Wy8dAcMuvSy9/Y ̀qS ]ۋ xx18kH^^Ws(&_yV̤:Uqgz)?#Űd5;co) S@P iFl$ ZO] ƅ.z ZD{%ҚBf:< ݻ-Eywς=.Ը1 $h-_wYz> h׎׆j xB8 * ԃ^}c t FcBHntyRxոؕp[Yv&LDAtj%ld)#`\+yBg*UrKJ *$J<^d?X^UDD$g"oTn3gq Cl+{춆2ϛ5-GDpo[ *+ _'[)ґÌq'O ؂ @i5|dHށ`ݳ yɯp_MpG? RȷWZ7k